Missie

Stichting Landmerk wil mensen helpen door hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Dit onderwijs is gebaseerd op een oprechte en optimistische visie op de mens, leidt tot een brede en diepe intellectuele ontwikkeling en is gericht op de vaardigheden om scherp te redeneren en effectief te communiceren. 

Zo willen we studenten helpen zich te ontwikkelen tot gelukkige mensen met een gebalanceerd karakter, heldere ideeën en een sterke ambitie om hun talenten en vaardigheden in te zetten voor nobele doeleinden.

Over ons 

Daniël van der Maas, Jordi Wiersma en Niko Schonebaum hebben Stichting Landmerk in 2015 opgericht als uiting van hun ambitie om het onderwijs in Nederland te verrijken. Ze geven les op het gebied van retorica, filosofie, politiek, literatuur en het recht. 

 Van links naar rechts: Daniël van der Maas, Jordi Wiersma, Niko Schonebaum

Van links naar rechts: Daniël van der Maas, Jordi Wiersma, Niko Schonebaum

Inhoud en didactiek

We houden onze inhoudelijke en didactische kennis up-to-date door wekelijks gezamenlijk te studeren. De resultaten daarvan delen wij door onderling onderwijs te geven. Deze inspirerende sessies bieden gelegenheid om nieuwe schrijvers, onderwerpen en lesactiviteiten te onderzoeken. We nemen de tijd om gestructureerd, maar toch in alle vrijheid onderzoek te doen naar waardevolle ideeën.

Een greep uit de onderwerpen en boeken die wij de afgelopen tijd uitgebreider hebben bestudeerd:

 • De gebroeders Karamazov – Fjodor Dostoyevski

 • Oorzaak en verloop van de tachtigjarige oorlog

 • Macbeth - Shakespeare

 • After Virtue ­– Alisdair MacIntyre

 • Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1848

 • Geschiedenis van de universiteit

 • King Lear - Shakespeare

 • Meno - Plato

 • Sophista - Plato

 • Ethica Nicomachea - Aristoteles

 • Ambrosius en de geschiedenis van de 4e eeuw na Christus

Landmerkdag 2017

Op 2 december 2017 kondigde Stichting Landmerk de officiële start aan van het Sleuteljaar. Daarnaast gaven de drie oprichters ieder een college. Er waren veel studenten, docenten, ouders en andere symphatisanten. De vele aanwezigen en de goede sfeer maakten het tot een groot succes! Voor foto's, zie de slideshow hieronder.

Academische Raad

Stichting Landmerk wordt bijgestaan door een Academische Raad die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de inhoud en de didactiek van ons onderwijs. Lid van deze raad zijn: 

 • Prof. dr. Jeroen Bons, emeritus-hoogleraar geschiedenis van de retorica, Universiteit van Amsterdam. Voormalig fellow van University College Utrecht

 • Dr. Emma Cohen de Lara, senior docent politieke theorie, Amsterdam University College

 • Prof. dr. Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie, Universiteit Leiden

 • Prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie, Universiteit van Tilburg

 • Prof. dr. Arjo Klamer, hoogleraar economie van de kunst en cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam. Wethouder Sociale Zaken in Hilversum voor de SP

 Van links naar rechts: Prof. dr. Jeroen Bons, Prof. dr. Andreas Kinneging, Prof. dr. Paul van Geest, Prof. dr. Arjo Klamer

Van links naar rechts: Prof. dr. Jeroen Bons, Prof. dr. Andreas Kinneging, Prof. dr. Paul van Geest, Prof. dr. Arjo Klamer

Raad van Advies

De Raad van Advies helpt de stichting met advies over allerlei kwestie die niet rechtstreeks over het onderwijs en de didactiek gaan. Lid van deze raad zijn: 

 • Drs. Carolien Barkey Wolf, conrector Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, adviseur voortgezet onderwijs

 • Mr. Hester Houtsmuller, advocaat, juridisch advies, ouder van één van de eerste studenten van Stichting Landmerk

 • Drs. Jan Petit, eigenaar en oprichter Profonte, adviseur voor filantropie en ideële doelen

 • Drs. Tido van Wieringen, financieel specialist Serra Partners, financieel advies

 Van links naar rechts: Drs, Carolien Barkey Wolf, Drs. Jan Petit, Mr. Hester Houtsmuller,Drs. Tido van Wieringen

Van links naar rechts: Drs, Carolien Barkey Wolf, Drs. Jan Petit, Mr. Hester Houtsmuller,Drs. Tido van Wieringen

Comité van Aanbeveling

 • Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, Director and Leon Levy Professor at the Institute for Advanced Study in Princeton en Universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, Eerste Kamerlid voor D66, hoogleraar economie en bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam.

 • Prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht, voormalig president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

 • Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft, voormalig minister van Onderwijs.

 • Mr. Dr. Hans Hoogeveen MPA, Ambassadeur/Permanente Vertegenwoordiger bij de VN-organisatie (FAO, WFP en IFAD) in Rome.

 • Drs. Gerda Hoekstra, directeur bij Stichting het Zelfstandig Gymnasium

 • Dr. Asker Pelgrom, Hoofd Geschiedenis, Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR).

 • Prof. mr. Tom Ottervanger, hoogleraar mededingingsrecht Universiteit Leiden, gasthoogleraar LUISS Universiteit Rome.


Wil je meer weten over Stichting Landmerk?