Missie

Stichting Landmerk wil mensen helpen door hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Dit onderwijs is gebaseerd op een oprechte en optimistische visie op de mens, leidt tot een brede en diepe intellectuele ontwikkeling en is gericht op de vaardigheden om scherp te redeneren en effectief te communiceren. 

Zo willen we studenten helpen zich te ontwikkelen tot gelukkige mensen met een gebalanceerd karakter, heldere ideeën en een sterke ambitie om hun talenten en vaardigheden in te zetten voor nobele doeleinden.

Over ons 

Daniël van der Maas, Jordi Wiersma en Niko Schonebaum hebben Stichting Landmerk in 2015 opgericht als uiting van hun ambitie om het onderwijs in Nederland te verrijken. Ze geven les op het gebied van retorica, filosofie, politiek, literatuur en het recht. 

Van links naar rechts: Daniël van der Maas, Jordi Wiersma, Niko Schonebaum

Van links naar rechts: Daniël van der Maas, Jordi Wiersma, Niko Schonebaum

Inhoud en didactiek

We houden onze inhoudelijke en didactische kennis up-to-date door wekelijks gezamenlijk te studeren. De resultaten daarvan delen wij door onderling onderwijs te geven. Deze inspirerende sessies bieden gelegenheid om nieuwe schrijvers, onderwerpen en lesactiviteiten te onderzoeken. We nemen de tijd om gestructureerd, maar toch in alle vrijheid onderzoek te doen naar waardevolle ideeën.

Een greep uit de onderwerpen en boeken die wij de afgelopen tijd uitgebreider hebben bestudeerd:

 • Oresteia - Euripides

 • Protagoras - Plato

 • Metafysica en ethiek n.a.v. Immanuël Kant

 • Metafysica n.a.v. Thomas van Aquino

 • The Heart - Dietrich von Hildebrand

 • Alcibiades - Plato

 • De gebroeders Karamazov – Fjodor Dostoyevski

 • Oorzaak en verloop van de tachtigjarige oorlog

 • Macbeth - Shakespeare

 • After Virtue ­– Alasdair MacIntyre

 • Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1848

 • Geschiedenis van de universiteit

 • King Lear - Shakespeare

 • Meno - Plato

 • Sophista - Plato

 • Ethica Nicomachea - Aristoteles

 • Ambrosius en de geschiedenis van de 4e eeuw na Christus

Docenten-in-opleiding

Sinds september 2018 leidt Stichting Landmerk docenten op. De docenten-in-opleiding zijn aanwezig bij het gezamenlijke studiemoment met de docenten van Landmerk. Daarnaast doen zij leservaring op door onderwijs te geven in onze programma’s. Het doel is om hen te ondersteunen in zowel hun studie als pedagogische en didactische ontwikkeling.

Van links naar rechts: Remy Visser, Renée Ras, Maurits Potappel, Tamme Boekema, Willianne Kempenaar

Van links naar rechts: Remy Visser, Renée Ras, Maurits Potappel, Tamme Boekema, Willianne Kempenaar

Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat een student met een kwestie zit die hij of zij aan de stichting wil voorleggen, maar niet via de docent. In dat geval kan de student contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Dat is iemand die niet werkzaam is binnen de stichting, de stichting en haar oprichters wel goed kent, tegelijk op voldoende afstand staat, en die vooral in staat is om professioneel en vertrouwensvol om te gaan met zulke kwesties.  

Landmerk_Iris_Kieft.png

Iris Kieft is de vertrouwenspersoon voor Stichting Landmerk. Iris Kieft (1984) is partner en advocaat bij ENVIR advocaten in Amsterdam. In het verleden was zij begeleider bij De Brauwerij, het opleidingsinstituut bij De Brauw Blackstone en Westbroek, en head delegate bij het studentenprogramma United Netherlands.

Academische Raad

Stichting Landmerk wordt bijgestaan door een Academische Raad die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de inhoud en de didactiek van ons onderwijs. Lid van deze raad zijn: 

 • Prof. dr. Jeroen Bons, emeritus-hoogleraar geschiedenis van de retorica, Universiteit van Amsterdam. Voormalig fellow van University College Utrecht

 • Dr. Emma Cohen de Lara, senior docent politieke theorie, Amsterdam University College

 • Prof. dr. Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie, Universiteit Leiden

 • Prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie, Universiteit van Tilburg

 • Prof. dr. Arjo Klamer, hoogleraar economie van de kunst en cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam. Wethouder Sociale Zaken in Hilversum voor de SP

Van links naar rechts: Prof. dr. Jeroen Bons, Dr. Emma Cohen de Lara, Prof. dr. Paul van Geest, Prof. dr. Andreas Kinneging, Prof. dr. Arjo Klamer

Van links naar rechts: Prof. dr. Jeroen Bons, Dr. Emma Cohen de Lara, Prof. dr. Paul van Geest, Prof. dr. Andreas Kinneging, Prof. dr. Arjo Klamer

Raad van Advies

De Raad van Advies helpt de stichting met advies over allerlei kwestie die niet rechtstreeks over het onderwijs en de didactiek gaan. Lid van deze raad zijn: 

 • Drs. Carolien Barkey Wolf, conrector Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, adviseur voortgezet onderwijs

 • Mr. Hester Houtsmuller, advocaat, juridisch advies, ouder van één van de eerste studenten van Stichting Landmerk

 • Drs. Jan Petit, eigenaar en oprichter Profonte, adviseur voor filantropie en ideële doelen

 • Drs. Tido van Wieringen, financieel specialist Serra Partners, financieel advies

Van links naar rechts: Drs, Carolien Barkey Wolf, Drs. Jan Petit, Mr. Hester Houtsmuller,Drs. Tido van Wieringen

Van links naar rechts: Drs, Carolien Barkey Wolf, Drs. Jan Petit, Mr. Hester Houtsmuller,Drs. Tido van Wieringen

Comité van Aanbeveling

 • Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, Director and Leon Levy Professor at the Institute for Advanced Study in Princeton en Universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, Eerste Kamerlid voor D66, hoogleraar economie en bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam.

 • Prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht, voormalig president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

 • Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft, voormalig minister van Onderwijs.

 • Mr. Dr. Hans Hoogeveen MPA, Ambassadeur/Permanente Vertegenwoordiger bij de VN-organisatie (FAO, WFP en IFAD) in Rome.

 • Drs. Gerda Hoekstra, directeur bij Stichting het Zelfstandig Gymnasium

 • Dr. Asker Pelgrom, Hoofd Geschiedenis, Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR).

 • Prof. mr. Tom Ottervanger, hoogleraar mededingingsrecht Universiteit Leiden, gasthoogleraar LUISS Universiteit Rome.


Wil je meer weten over Stichting Landmerk?