In samenwerking met het Nederlands Instituut te Athene organiseert Stichting Landmerk een honourscursus over filosofie, retorica en politieke geschiedenis. Een week lang word je ondergedompeld in klassieke teksten, doe je spreekoefeningen op prachtige locaties in Athene en denk je na over de grote vragen die ooit al gesteld zijn door Aristoteles, Thucydides en Paulus.

Het doel van deze cursus is een intensieve kennismaking met enkele geschriften van klassieke schrijvers zoals de Retorica van Aristoteles en De Peloponnesische oorlog van Thucydides. Studenten worden uitgedaagd om beter te leren lezen, te reflecteren op belangrijke filosofische vraagstukken en te spreken als een ware Griekse redenaar. Deze cursus is geschikt voor gemotiveerde studenten die graag nadenken over grote vragen uit de politiek, recht, filosofie, retorica en geschiedenis.

Docenten

 • Niko Schonebaum MA (Erasmus University College/Stichting Landmerk)
 • Jordi Wiersma LLM MA (Universiteit Leiden/Stichting Landmerk)
 • Gastdocent: Ruben van Zwieten (De Nieuwe Poort)

Voertaal

Nederlands

Doelgroep en ingangseis

Gemotiveerde studenten (BA/MA) van UvA, VU, UL, UU, RUN en RUG met een brede interesse in de humaniora. In deze cursus worden hoge eisen gesteld aan de student. De student moet bereid zijn de inspanning (voorbereiding en actieve deelname colleges) te leveren die noodzakelijk is om deze cursus goed af te ronden.

Onderwijsvorm en toetsing

Voorbereidende opdracht; leescolleges waarin Aristoteles’ Retorica integraal wordt gelezen en behandeld; retorische workshops aan de hand van Thucydides’ De Peloponnesische oorlog en passages uit de Handelingen der Apostelen en een aantal excursies. De toetsing bestaat uit een essay van 2000-2500 woorden, dat op 05.06.2018 (23:00 uur) moet worden ingeleverd.

Studiemateriaal

 • Aristoteles. Retorica. Vertaling: Marc Huys.
 • Thucydides. De Peloponnesische oorlog. Vertaling: Leo Lewin.

Studenten dienen de voorgeschreven boeken voor aanvang van de cursus gelezen te hebben. Deze boeken dienen de studenten ook zelf mee te nemen naar Athene.

Studielast

5 ECTS (120 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt door het NIA een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Financiën

 • Er is een eigen bijdrage van EUR 300,-
 • De overige kosten worden grotendeels vergoed door een subsidie van het NIA (Nederlands Instituut te Athene).
 • Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in het NIA of in een nabijgelegen guest house. Hier is tevens gelegenheid zelfstandig maaltijden te bereiden.
 • Houd rekening met een bescheiden eigen bijdrage voor entrees en excursies.

Aanmelding en toelating

Het betreft een selectieve cursus waarvoor maximaal 15 studenten in competitie worden toegelaten. 

 • Ronde 1: De student dient voor de deadline van 1 maart 2018 een c.v. (maximaal 1 pagina) en een motivatiebrief te sturen (maximaal 400 woorden). Langere inzendingen worden niet in behandeling genomen. Dit doet u door het aanmeldformulier ingevuld terug te sturen naar nia@nia.gr
 • Ronde 2: De student wordt uitgenodigd voor een selectiedag in Utrecht en/of Leiden op een nader vast te stellen datum, waar de laatste selectieronde plaatsvindt.
 • De bekendmaking van deelname geschiedt voor 20 april 2018.
 • Deadline aanmelding: 1 maart 2018, 18.00 uur.

Meer info

www.nia.gr