Wat is ministeriële verantwoordelijkheid? Hoe keken anti-revolutionairen aan tegen armoede? Hoe is het gekomen dat Den Uyl-II er nooit kwam? Schendt abortus het recht op leven of is deze een fundamenteel recht van de vrouw? Dit zijn vraagstukken die de geschiedenis van de Nederlandse politiek hebben bepaald.

In deze cursus kruip jij in de rol van verschillende beroemde politici om de Nederlandse parlementaire geschiedenis opnieuw te beleven. De ene week ben je Thorbecke of Den Uyl, de andere Schaepman of Fortuyn en zo ga jij een aantal grote toespraken opnieuw voeren. Op deze manier leer jij op een unieke wijze over de belangrijke partijen, politici en politieke problemen van de afgelopen eeuwen.

Naast politieke geschiedenis, filosofie en staatsrecht zal er veel aandacht besteed worden aan de kunst van het spreken, of wel, retorica. Dit is een cursus voor leerlingen uit de bovenbouw die houden van geschiedenis, politiek, recht, maatschappijleer, publiek spreken en talen.

Docenten

Jordi Wiersma LLM MA, docent rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden (tevens coördinator) en Niko Schonebaum MA. De docenten van Stichting Landmerk verzorgen onderwijs in de klassieke talen, recht, filosofie en retorica.

 Jordi Wiersma en Niko Schonebaum

Jordi Wiersma en Niko Schonebaum

Met medewerking van

 • Pieter-Bas Beekman (hoofd communicatie Raad van State)
 • Michel Rog (Tweede Kamerlid voor het CDA)
 • Dennis Wiersma (Tweede Kamerlid voor de VVD)
 • Alexander Rinnooy Kan (Eerste Kamerlid voor D66)
 • Bart-Jan Heine (docent bestuurskunde Thorbecke Academie)
 • Coen Brummer (speechschrijver bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie)
 • Roelof Bisschop (Tweede Kamerlid voor de SGP) 

Lesprogramma en rooster

Het programma vindt plaats tussen vrijdagmiddag 7 september 2018 en 26 oktober 2018.

Thema’s

 1. De koning, Thorbecke en de positie van de Staten-Generaal
 2. Wat is de Eerste Kamer en waarom bestaat deze?
 3. Wie mag de Tweede Kamer kiezen?
 4. Schoolstrijd, confessionelen en liberalen “Debat over bekostiging onderwijs”
 5. Abortus? Moord of recht? “Debat over medisch-ethische kwesties”
 6. Onderhandelingsspel – de kabinetsformatie van 1977
 7. Paars en de opkomst van Pim  Fortuyn

Ervaringen van leerlingen

 
Waanzinnig geweldig, ik kan niet onder woorden brengen hoe leuk ik het heb gevonden! Je bezoekt prachtige locaties, je leert hoe je moet spreken en je leert de Nederlandse politieke geschiedenis tot het uiterste. Ik kan me niet herinneren dat ik zoveel in zo’n korte tijd geleerd. Het zal je verwachtingen overstijgen en je zult er geen minuut spijt van krijgen dus ik zeg doen!
— Alerk
We hebben tijdens de cursus ongelooflijk veel samengewerkt om lastige vraagstukken aan te gaan en (elkaar) nieuwe dingen te leren. Hierdoor heb ik me tijdens deze cursus op hoog niveau mogen ontwikkelen in een heel fijne atmosfeer, wat resulteert in een ervaring die ik nooit zal vergeten.
— Ajda
Het Honoursprogramma “Retorica en de geschiedenis van de Nederlandse democratie” was iets unieks. Een combinatie van interessante vakken, onderwerpen en scenario’s. Landmerk brengt onderwijs op een heel nieuw niveau. Bedankt Landmerk voor deze onvergetelijke ervaring.
— Karsten

Planning & financiën

Vanaf 7 september 2018 zeven vrijdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur. De opbouw van een college bestaat in grote lijnen uit drie onderdelen: (1) theoretische deel: kennisoverdracht over de voorbereide stof, (2) retorica: inleiding in de retorica met specifieke aandacht voor politieke speeches, (3) oefenen met politieke toespraken, op basis van historische casus uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Houd rekening met 4-5 uur voorbereiding per week.

Het honoursprogramma van zeven vrijdagmiddagen van 13:00 tot 17:00 uur kost in totaal €375,-.

Aanmelding en selectie

Vul voor 1 juni 2018, 12:00 uur het onderstaande formulier in. 

Bij succesvolle afronding van de cursus (actieve deelname en voldoende aanwezigheid) ontvang je een certificaat van dit honoursprogramma. In overleg met jouw school kan deze cursus op je testimonium/diploma vermeld worden.

Naam *
Naam
Geboortedatum *
Geboortedatum
Geslacht *