Wat doet een advocaat precies? Wat is de taak van het Openbaar Ministerie? Waarin verschilt het strafrecht van het civielrecht? Wie mogen wetten maken in Nederland en waarom juist deze personen? In deze cursus krijg jij een intensieve introductie in het Nederlandse recht.

Je wordt uitgedaagd na te denken over wat recht is en je wordt geleerd hoe het rechtssysteem in Nederland werkt. Bovendien wordt er iedere bijeenkomst van jou verwacht zelf een pleitrede te houden, waarin je in de ene week de belangen van een groenteboer verdedigt en de andere week de advocaat van Geert Wilders bent.

Honoursprogramma voorjaar 2019

Op een interactieve wijze leer jij wat de belangrijkste leerstukken zijn in het Nederlandse recht. De bedoeling is dat je ook leert begrijpen waarom wij in Nederland bepaalde politieke instituten hebben gemaakt. Bovendien zal er veel aandacht besteed worden aan de kunst van het spreken, een kunst die in de rechtspraktijk onontbeerlijk is. Dit is een cursus voor leerlingen die houden van geschiedenis, politiek, recht, publiek spreken en filosofie.

De lessen zullen worden gegeven door docenten van Stichting Landmerk in samenwerking met gastsprekers uit de wereld van de advocatuur en rechtspraak. De lessen vinden steeds plaats op toonaangevende, inspirerende locaties zoals het gebouw van het Openbaar Ministerie, het kantoor van de landsadvocaat (Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn) en bekende advocatenkantoren op de Zuidas zoals De Brauw Blackstone Westbroek, en Wijn & Stael.

Impressie van eerdere editie

Docenten

Jordi Wiersma LLM MA, docent Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden (tevens coördinator), Gerard Versluis LLM, docent/onderzoeker rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden en voormalig advocaat . De docenten van Stichting Landmerk verzorgen onderwijs in de klassieke talen, recht, filosofie en retorica.

 
  Docenten Landmerk:  Jordi Wiersma LLM MA  en Gerard Versluis LLM

 Docenten Landmerk: Jordi Wiersma LLM MA en Gerard Versluis LLM

 
 Gastsprekers: Prof. dr. mr. Jonathan Soeharno, Ida Lintel LLM, Mr. Willem van Schendel, Marijse Neutebook-Klink LLM, Mr. Diederik Greive

Gastsprekers: Prof. dr. mr. Jonathan Soeharno, Ida Lintel LLM, Mr. Willem van Schendel, Marijse Neutebook-Klink LLM, Mr. Diederik Greive

Voor wie?

Er is ruimte voor 16 gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw.

Certificaat

Bij succesvolle afronding van de cursus (actieve deelname en voldoende aanwezigheid, 5 van de 7 bijeenkomsten) ontvang je een certificaat van dit honoursprogramma. In overleg met jouw school kan deze cursus op je testimonium/diploma vermeld worden.

Planning & financiën

Vanaf februari 2019 zeven vrijdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur. Precieze rooster wordt verwacht in december 2018.

Locaties: 

1. Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
2. Gerechtshof, Den Haag
3. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag
4. De Brauw Westbroek Blackstone, Amsterdam
5. Wijn & Stael, Utrecht
6. Openbaar Ministerie Parket-Generaal, Den Haag
7. De Nieuwe Poort, Amsterdam

Thema's: retorica in de rechtspraktijk, inleiding in het strafrecht, inleiding in het civiele recht, rechtsfilosofische dilemma's, wat is het bestuursrecht, grondslagen van het Nederlandse staatsrecht.

De opbouw van een college bestaat in grote lijnen uit drie onderdelen: (1) theoretische deel: kennisoverdracht over de voorbereide stof, (2) retorica: inleiding in de retorica met specifieke aandacht voor juridische speeches, (3) oefenen met pleitredes, op basis van casus uit het Nederlands recht. Houd rekening met 4-5 uur voorbereiding per week. 

Het honoursprogramma van zeven vrijdagmiddagen van 13:00 tot 17:00 uur kost in totaal € 395,-

De aanmelddeadline is 31 januari 2019, 17:00 uur.