Kosten van Het Sleuteljaar

Stichting Landmerk biedt hoogwaardig onderwijs aan. Het onderwijs wordt echter niet erkend door het Rijk. Dat betekent dat je geen studiefinanciering of OV-jaarkaart ontvangt. De volledige kosten worden dus gedragen door de studenten en donateurs van de stichting. Het Sleuteljaar kost € 2.500,- 


Financiële regelingen en beurzen

Stichting Landmerk biedt hoogwaardig onderwijs voor iedereen die daarvan kan en wil profiteren. Landmerk heeft geen winstoogmerk maar vraagt wel het cursusgeld dat nodig is om het onderwijs van de stichting te kunnen realiseren. De hoogte van het cursusgeld kan geschikte studenten ervan weerhouden zich in te schrijven. Daarom werkt de stichting hard aan het verzamelen van donaties om daarmee beurzen te kunnen uitreiken aan die studenten. Hieronder staat beschreven onder welke voorwaarden de stichting overweegt en besluit een beurs uit te keren.

Voor welke programma’s zijn er beurzen beschikbaar?

Voorlopig kan de stichting alleen voor Het Sleuteljaar beurzen aanbieden. Het aantal en de hoogte van de beurzen hangt af van de donaties die voor dat doel binnenkomen. 

Wat is de hoogte van de beurs?

De hoogte van de beurs hangt af van de persoonlijke financiële situatie van de aanvrager. Een beurs bedraagt maximaal 2/3 van het totale collegegeld, dus maximaal € 1667,-, zodat een student dan nog slechts € 883,- zelf hoeft bij te dragen.

Wie komt er in aanmerking voor een beurs?

Je komt alleen in aanmerking voor een beurs als de hoogte van het cursusgeld een daadwerkelijke belemmering is voor deelname.

Hoe wordt vastgesteld of je in aanmerking komt voor een beurs?

Stichting Landmerk heeft een aparte commissie ter beoordeling van beursaanvragen (cbb). Deze commissie gaat met jou in gesprek om te beoordelen of jouw financiële situatie een daadwerkelijke belemmering is voor deelname aan Het Sleuteljaar. Om dat te kunnen doen vraagt de commissie jou om een persoonlijk financieel plan op te sturen waarin je jouw beursaanvraag toelicht. Het is niet nodig om volledige inzicht te geven in de financiële situatie van jezelf of je ouders. Hieronder vind je een voorbeeld van een persoonlijk financieel plan. De commissie zal jouw plan beoordelen en je vervolgens uitnodigen voor een gesprek. Op basis van dat gesprek beoordeelt de commissie de aanvraag.

Hoe vraag je een beurs aan?

Als je je aanmeldt voor Het Sleuteljaar kun je kiezen tussen twee opties: (1) aanmelden en (2) aanmelden met beursaanvraag.

Als je voor de tweede optie kiest wordt je gevraagd om bij je aanmelding een persoonlijk financieel plan te voegen waaruit blijkt dat je voor een beurs in aanmerking komt. Als de cbb vaststelt dat je daar inderdaad voor in aanmerking komt dan wordt jouw aanmelding geaccepteerd en kom je terecht in de normale selectieprocedure voor Het Sleuteljaar. Als de cbb vaststelt dat je niet in aanmerking komt voor een beurs dan wordt je aanmelding geannuleerd. In beide gevallen ontvang je daarover een bericht van de commissie.

Wanneer krijg je een beurs?

Om een beurs te krijgen moet je aan de volgende criteria voldoen:

  1. De cbb moet hebben vastgesteld dat je voor een beurs in aanmerking komt.

  2. Je moet door de selectiecommissie geselecteerd zijn om deel te nemen aan Het Sleuteljaar.

  3. Je bent bereid om de stichting te helpen met het ophalen van sponsorgelden en donaties waarmee toekomstige beurzen bekostigd worden.


Voorbeeld van een financieel plan

Geachte commissie,

Mijn naam is … Ik vraag een beurs aan voor deelname aan Het Sleuteljaar ter hoogte van € 1.000,-. Het collegegeld bedraagt in totaal € 2.500,-

Ik heb onderzocht hoeveel ik van dat geld zelf kan verzamelen en dit is de conclusie:

Mijn ouders kunnen € 900,- bijdragen, mijn opa en oma kunnen € 250,- bijdragen, ik ga gedurende 8 weken werken. Daar verdien ik in totaal € 800,- mee, waarvan ik € 350,- opzij leg voor Het Sleuteljaar. Deze zomer ga ik met vrienden op vakantie en ik heb aan hun voorgesteld om binnen Nederland te gaan, zodat ik nog wat extra zou kunnen besparen, maar ik weet nog niet zeker of dat gaat lukken.

Verder heb ik geen bijzonder grote uitgaven die ik zou kunnen laten.

Totaal kan ik dus € 1.500,- zelf aandragen, vandaar dat ik een beurs aanvraag ter hoogte van € 1.000,-.

Ik licht mijn plan graag toe in een gesprek,

Met vriendelijke groet, ...


Giften en fondsenwerving

Stichting Landmerk is voor het leveren van financiële steun aan haar studenten volledig afhankelijk van giften. Wilt u ons steunen? U kunt een gift aan ons overmaken op NL86 INGB 0007 3977 29 t.n.v. Stichting Landmerk. Onze studenten en wij zijn u zeer erkentelijk.