WAT IS MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID? HOE KEKEN ANTI-REVOLUTIONAIREN AAN TEGEN ARMOEDE? HOE IS HET GEKOMEN DAT DEN UYL-II ER NOOIT KWAM? SCHENDT ABORTUS HET RECHT OP LEVEN OF IS DEZE EEN FUNDAMENTEEL RECHT VAN DE VROUW? DIT ZIJN VRAAGSTUKKEN DIE DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE POLITIEK HEBBEN BEPAALD.


In deze cursus kruip jij in de rol van verschillende beroemde politici om de Nederlandse parlementaire geschiedenis opnieuw te beleven. De ene week ben je Thorbecke of Den Uyl, de andere Schaepman of Fortuyn en zo ga jij een aantal grote toespraken opnieuw voeren. Op deze manier leer jij op een unieke wijze over de belangrijke partijen, politici en politieke problemen van de afgelopen eeuwen.