Retorica & Politiek

WAT IS MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID? HOE KEKEN ANTI-REVOLUTIONAIREN AAN TEGEN ARMOEDE? HOE IS HET GEKOMEN DAT DEN UYL-II ER NOOIT KWAM? SCHENDT ABORTUS HET RECHT OP LEVEN OF IS DEZE EEN FUNDAMENTEEL RECHT VAN DE VROUW? DIT ZIJN VRAAGSTUKKEN DIE DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE POLITIEK HEBBEN BEPAALD.


In deze cursus kruip jij in de rol van verschillende beroemde politici om de Nederlandse parlementaire geschiedenis opnieuw te beleven. De ene week ben je Thorbecke of Den Uyl, de andere Schaepman of Fortuyn en zo ga jij een aantal grote toespraken opnieuw voeren. Op deze manier leer jij op een unieke wijze over de belangrijke partijen, politici en politieke problemen van de afgelopen eeuwen.


Retorica & Journalistiek

WAT IS GOEDE JOURNALISTIEK? WAT ZIJN DE DILEMMA’S WAAR EEN JOURNALIST MEE TE MAKEN HEEFT? WAT IS DE ROL VAN DE MEDIA IN EEN DEMOCRATIE? HOE BEÏNVLOEDT DE MEDIA JOUW MENING? IN DEZE CURSUS GAAN WE MET DEZE VRAGEN AAN DE SLAG.

Verder kruip je in de rol van een journalist: hoe gaat hij of zij te werk bij het doen van een interview of het schrijven van een stuk? Je wordt uitgedaagd om zelf artikelen te schrijven en voor de camera iets te presenteren. In dat kader zul je je dus ook verdiepen in de retorica, want hoe kun je een boodschap overtuigend overbrengen? Daarnaast denk je in deze cursus na over de rol van media in de maatschappij. Hoe beïnvloeden fenomenen als framing, bubbels, en nepnieuws onze beeldvorming? Wat zijn de gevolgen van sociale media?

Gedurende acht weken zul je uitgedaagd worden om over deze vragen te denken, te spreken en te schrijven. Tijdens bezoeken aan onder andere NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en Quote hoor je uit de eerste hand verhalen van journalisten en andere mensen die werkzaam zijn in de mediawereld. 

DOELGROEP

Deze cursus is geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw die geïnteresseerd zijn in journalistiek, media, talen en filosofie. Er is ruimte voor 16 leerlingen.

DOCENTEN

Jordi Wiersma LLM MA en Willianne Kempenaar BA. De docenten van Stichting Landmerk verzorgen onderwijs op het gebied van politiek, recht, filosofie en retorica.