Wat doet een advocaat precies? Wat is de taak van het Openbaar Ministerie? Wat zijn de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat? Wie mogen wetten maken in Nederland en waarom juist deze personen? In deze cursus krijg jij een intensieve introductie in het Nederlandse recht.

Je wordt uitgedaagd na te denken over wat recht is en je wordt geleerd hoe het rechtssysteem in Nederland werkt. Bovendien wordt er iedere bijeenkomst van jou verwacht zelf een pleitrede te houden, waarin je in de ene week de belangen van een groenteboer verdedigt en de andere week de advocaat van Geert Wilders bent.

Honoursprogramma voorjaar 2020

Op een interactieve wijze leer jij wat de belangrijkste leerstukken zijn in het Nederlandse recht. De bedoeling is dat je ook leert begrijpen waarom wij in Nederland bepaalde politieke instituten hebben gemaakt. Bovendien zal er veel aandacht besteed worden aan de kunst van het spreken, een kunst die in de rechtspraktijk onontbeerlijk is. Dit is een cursus voor leerlingen die houden van geschiedenis, politiek, recht, publiek spreken en filosofie.

De lessen zullen worden gegeven door docenten van Stichting Landmerk in samenwerking met gastsprekers uit de wereld van de advocatuur en rechtspraak. De lessen vinden steeds plaats op toonaangevende, inspirerende locaties zoals het gebouw van het Openbaar Ministerie en bekende advocatenkantoren in Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

DNP logo.png
Logo-Openbaar-Ministerie.png
HogeRaadLogo.png

Impressie 2018

 
 
We kregen een mooie en diepe inkijk in het Nederlands recht en ik merkte dat door het retorische gedeelte ook iedereen beter is gaan spreken. Tijdens de hele cursus werkten we op de mooiste locaties, zoals bij het grootste advocatenkantoor van Nederland, De Brauw, maar bijvoorbeeld ook bij de Hoge Raad, het allerhoogste rechtsorgaan van Nederland.
— Nanne Wielinga

Impressie 2019

Door de beginselen van de retorica die we tijdens de cursus meekregen en wekelijks in de praktijk brachten door het houden van pleitredes, zijn bovendien niet alleen mijn intellectuele, maar ook mijn verbale vaardigheden met sprongen vooruitgegaan tijdens deze cursus.
— Mariëlle van Berkum
Ik wilde graag laten weten dat ik gisteren een oefenrechtbank had van het ULC. Het vond plaats in de echte rechtbank in Utrecht en wij moesten pleiten voor een echte rechter. Ondanks dat pleiten altijd spannend blijft, heb ik enorm veel gehad aan de twee cursussen die ik heb gevolgd. Ik sta met veel meer zelfvertrouwen en ik krijg steeds goede feedback op voordrachten. Ook gisteren heb ik een persoonlijk compliment van de rechter gekregen. Ik wil u daarom nogmaals heel erg bedanken voor de cursussen en ik weet zeker dat meer jongeren zoals ik er veel aan hebben gehad!
— Cynthia

Docenten

Jordi Wiersma LLM MA, docent Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden (tevens coördinator), Gerard Versluis LLM, docent/onderzoeker rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden en voormalig advocaat . De docenten van Stichting Landmerk verzorgen onderwijs in de klassieke talen, recht, filosofie en retorica.

Docenten Landmerk:  Jordi Wiersma LLM MA  en Gerard Versluis LLM

Docenten Landmerk: Jordi Wiersma LLM MA en Gerard Versluis LLM

v.l.n.r. Prof. dr. Ottervanger, Mr. Marijse Neuteboom-Klink, Mr. Yacob Mijhad, Mr. Willem van Schendel, Mr. Ida Lintel, Mr. Diederik Greive

v.l.n.r. Prof. dr. Ottervanger, Mr. Marijse Neuteboom-Klink, Mr. Yacob Mijhad, Mr. Willem van Schendel, Mr. Ida Lintel, Mr. Diederik Greive

Voor wie?

Er is ruimte voor 16 gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw.

Certificaat

Bij succesvolle afronding van de cursus (actieve deelname en voldoende aanwezigheid, 6 van de 8 bijeenkomsten) ontvang je een certificaat van dit honoursprogramma. In overleg met jouw school kan deze cursus op je testimonium/diploma vermeld worden.

Planning & financiën

Vanaf februari 2020 acht vrijdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur.

Thema's: retorica in de rechtspraktijk, inleiding in het strafrecht, inleiding in het civiele recht, rechtsfilosofische dilemma's, wat is het bestuursrecht, grondslagen van het Nederlandse staatsrecht.

De opbouw van een college bestaat in grote lijnen uit drie onderdelen: (1) theoretische deel: kennisoverdracht over de voorbereide stof, (2) retorica: inleiding in de retorica met specifieke aandacht voor juridische speeches, (3) oefenen met pleitredes, op basis van casus uit het Nederlands recht. Houd rekening met 4-5 uur voorbereiding per week. 

Het honoursprogramma van acht vrijdagmiddagen van 13:00 tot 17:00 uur kost in totaal € 395,-

Mocht de prijs een belemmering vormen, dan zijn er beurzen beschikbaar tot maximaal 2/3 van de prijs. Geef in dat geval in het aanmeldformulier aan dat je een aanmelding met beursaanvraag doet. Stuur samen met je ouders voor een beknopte toelichting en persoonlijk financieel plan, zodat duidelijk wordt dat je in aanmerking komt voor de beurs. Stuur deze toelichting naar jordi.wiersma@landmerk.nl.

Aanmelden

De aanmelding is geopend. De aanmeldingsdeadline zal later bekend gemaakt worden.