Van 21-29 januari 2020 organiseert Stichting Landmerk in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome voor de vierde maal het programma “Retorica in Rome”. Dit programma is speciaal ontworpen voor universitaire studenten die verdieping en uitdaging zoeken. Studenten krijgen zeven dagen intensief les over filosofie en retorica aan de hand van werken van Cicero en Livius. Verder zijn er dagelijks praktische lessen over de beginselen van de welsprekendheid. Deze lessen worden afgewisseld met excursies naar een Nederlandse ambassadeur, het Capitool, het Forum Romanum en andere retorische hotspots. 

 
 
 
Spreken met beperkte voorbereidingstijd over onbekende en zeer uiteenlopende onderwerpen had ik eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Daardoor voelde ik me uitgedaagd, maar vaak ook zeer onzeker; het herhaaldelijk ervaren en overwinnen van dat gevoel, in een veilige omgeving, vond ik een van de meest waardevolle aspecten van het retorische onderwijs.
Ik heb zelden met zoveel plezier een tekst gelezen als Plato’s Phaedrus, (...). Het gebeurt niet vaak dat je de mogelijkheid krijgt om tien dagen lang na te mogen denken over de vraag hoe het leven in elkaar steekt, en dat in zo’n prachtige omgeving. Niet alleen had ik nooit verwacht dat er nog zoveel relevants in zo’n oude dialoog zou zitten, maar ik vond het vooral bijzonder om te merken dat je zoveel meer uit een tekst kunt halen als je hem leest in het juiste gezelschap.
— Joanneke
Elke dag trok je intensief op met de docenten en je medestudenten, wat ervoor zorgde dat je niet alleen veel leerde over filosofie en retorica, maar ook over en van elkaar. Al tijdens de reis bleek dat mijn impulsieve aanmelding de beste onbezonnen daad is geweest in twintig jaar. In retorica en filosofie komt een Oudheid samen en om dit dan ook nog in Rome mee te maken, is een op alle fronten memorabele – en aan te raden – ervaring.
— Judith
 

Inhoud

In samenwerking met het KNIR laat Stichting Landmerk met deze cursus de klassieke hoogtijdagen van de retorica weer herleven. In zeven dagen doe je spreekoefeningen, maak je excursies naar retorische hotspots in Rome en verdiep je je in de achterliggende vragen van de retorica in intensieve leescolleges over Cicero en Livius.

Docenten

  • Jordi Wiersma MA LLM (Universiteit Leiden)

  • Niko Schonebaum MA (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Voertaal

Nederlands

Doelgroep en ingangseis

Gemotiveerde studenten (BA/MA) van UvA, VU, UL, UU, RUN en RUG met een brede interesse in de humaniora. In deze cursus worden hoge eisen gesteld aan de student. De student moet bereid zijn de inspanning (voorbereiding en actieve deelname colleges) te leveren die noodzakelijk is om deze cursus goed af te ronden.

Onderwijsvorm en toetsing

Voorbereidende opdracht; leescolleges waarin Cicero’s De officiis integraal wordt gelezen en behandeld; retorische workshops en een aantal excursies. Toetsing: essay van 2000-2500 worden en uitgeschreven speech die beide op 08.02.2020 (23:00 uur) moet worden ingeleverd.

Studiemateriaal

Cicero, De officiis.
Livius, Ab urbe condita, selecties.

Studenten dienen de voorgeschreven boeken voor aanvang van de cursus gelezen te hebben. Deze boeken dienen de studenten ook zelf mee te nemen naar Rome. Na de selectie wordt bekend gemaakt welke vertalingen gelezen worden.

Studielast

3 ECTS (84 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt door het KNIR een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Eigen bijdrage

EUR 350,-

De rest van de kosten verbonden aan deze cursus worden voor het grootste deel door een KNIR-subsidie vergoed.
– Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in het KNIR. Hierbij is tevens gelegenheid zelfstandig maaltijden te bereiden.
– De meeste entrees worden door het KNIR vergoed, maar houd rekening met een bescheiden eigen bijdrage.
– Het KNIR verleent deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond een tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-

Aanmelding en toelating

Het betreft een selectieve cursus waarvoor maximaal 16 studenten in competitie worden toegelaten.
Ronde 1: De student dient voor de deadline van 22 oktober 2019 een c.v. (maximaal 1 pagina) en een motivatiebrief te sturen (maximaal 400 woorden) naar secretary@knir.it. Langere inzendingen worden niet in behandeling genomen.
Ronde 2: De student wordt uitgenodigd voor een selectiedag in Utrecht en/of Leiden op 7 november 2019, waar de laatste selectieronde plaatsvindt.
De bekendmaking van deelname geschiedt voor 15 december 2019.

Deadline aanmelding

22 oktober 2019, 18:00 uur

Meer info en aanmelden

https://www.knir.it/nl/tile/seminar-retorica-in-rome-2019/