Bent u nieuwsgierig naar de voordelen van retorica in uw eigen lessen? Raak ook zelf geïnspireerd door de eeuwenoude, altijd actuele inzichten van de welsprekendheid. Verbeter uw eigen voordracht en die van de leerling.

Goede docenten zijn goede sprekers. Volgens Quintilianus heeft de redenaar drie taken: vermaken, informeren en tot actie aansporen. Met andere woorden, de leerling weten te boeien, de leerling onderwijzen en de leerling motiveren. Toch zijn we ons vaak niet bewust van de impact van onze voordracht. Gebruik deze cursus om zelf een betere spreker, een betere docent te worden.

Van geschiedenis tot natuurkunde, in elk vakgebied is de vaardigheid om helder te redeneren en effectief te communiceren van groot belang.De retorica is een belangrijk didactisch middel om de leerling in deze vaardigheden te trainen. De toehoorders boeien, informeren en activeren: het zijn universele vaardigheden die onze leerlingen goed kunnen gebruiken. Leer hoe u de leerlingen hierin oefent aan de hand van een ervaren docent.

De docent

Daniel rond.png

Daniël van der Maas  is een ervaren docent in de retorica. Hij gaf les aan leerlingen, studenten en professionals. Hij heeft onlangs een artikel gepubliceerd met als titel 'Retorica als didactisch middel'.

Ik heb veel geleerd over argumentatieleer en het structeren van mijn speech.
— docente klassieke talen

doelgroep

De cursus is bedoeld voor maximaal 10 docenten uit het middelbaar onderwijs. Dit programma is geschikt voor docenten van alle vakken: van neerlandici tot filosofen, van natuurkundigen tot classici.

Cursusprogramma

Het doel van de cursus is tweeledig. Zowel uw eigen spreekvaardigheid als die van de leerling komt aan bod. Na de cursus bent u in staat:

  • boeiender en overtuigender te spreken in de klas,

  • op de eigen school een lessenreeks over de retorica te geven,

  • zelf speechopdrachten te ontwerpen en

  • de leerlingen van constructieve feedback te voorzien aan de hand van de retorische theorie.

We behandelen de basisbeginselen van de klassieke retorica aan de hand van Aristoteles, Cicero en Quintilianus. U ontwikkelt in samenwerking met de docent een uitvoerbare speechopdracht op het niveau van uw eigen leerlingen. U schrijft een speech, draagt hem voor en leert van de feedback die u hierop krijgt van de docent en de medecursisten. Hierbij gaan we in op uiteenlopende zaken, van stemgebruik en lichaamshouding tot argumentatie en woordkeus.

Datum & dagopzet

De cursus vindt plaats op donderdag 24 januari. Hieronder ziet u het dagprogramma.

8:45 - 9:00 inloop met koffie en thee
9:00 - 10:20 sessie 1: inleiding op de retorica & vijf taken van de redenaar
10:20 - 10:40 koffiepauze
10:40 - 12:15 sessie 2: structuur van de speech & overtuigende lichaamstaal
12:15 - 13:00 lunchpauze
13:00 - 14:10 sessie 3: argumentatieleer & voorbereiden eindspeech
14:10 - 14:30 koffiepauze
14:30 - 16:00 sessie 4: voordracht eindspeech

Locatie & route

De cursus vindt plaats in de mooie torenkamer van de Faculty Club van de Universiteit Utrecht. Het adres is Achter de Dom 7, 3512 JN Utrecht. Dit is ongeveer 10 minuten lopen vanaf Utrecht CS.

De combinatie tussen theorie en praktijk was erg leerzaam.
— docent geschiedenis
 

Kosten & aanmelding

De kosten voor deze cursusdag bedragen €375,-. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en een uitstekend verzorgde lunch met soep, verse broodjes en een snack. Verder ontvangt u voorafgaand aan de cursus een reader met daarin bruikbaar lesmateriaal en een uitgebreide literatuurlijst.