In samenwerking met het Nederlands Instituut te Athene organiseert Stichting Landmerk in mei 2020 een cursus over filosofie, retorica en politieke geschiedenis. Een week lang word je ondergedompeld in klassieke teksten, doe je spreekoefeningen op prachtige locaties in Athene en denk je na over de grote vragen die ooit al gesteld zijn door Plato, Aristoteles en Thucydides.

Het doel van deze cursus is een intensieve kennismaking met enkele geschriften van klassieke schrijvers zoals de Protagoras van Plato, de Retorica van Aristoteles en De Peloponnesische oorlog van Thucydides. Studenten worden uitgedaagd om beter te leren lezen, te reflecteren op belangrijke filosofische vraagstukken en te spreken als een ware Griekse redenaar. Deze cursus is geschikt voor gemotiveerde studenten die graag nadenken over grote vragen uit de politiek, recht, filosofie, retorica en geschiedenis.

Docenten

Voertaal

Nederlands

Doelgroep en ingangseis

Gemotiveerde studenten (BA/MA) van UvA, VU, UL, UU, RUN en RUG met een brede interesse in de humaniora. In deze cursus worden hoge eisen gesteld aan de student. De student moet bereid zijn de inspanning (voorbereiding en actieve deelname colleges) te leveren die noodzakelijk is om deze cursus goed af te ronden.

Ervaringen van studenten

 
In mijn studie Griekse en Latijnse Taal en Cultuur heb ik nog nooit zo naar de teksten uit de oudheid gekeken als gedaan werd in het programma in het buitenland en dat heeft mijn ogen doen openen voor de mogelijkheden die het leven biedt. Deze intensieve, maar vooral ook leuke week heeft bijgedragen aan een persoonlijke ontwikkeling, een filosofische ontwikkeling en een retorische ontwikkeling, meer dan ik had gehoopt. Ik weet nu beter wat ik wil en dankzij de fantastische docenten heb ik ervaring kunnen opdoen in het spreken en in het filosoferen.
— Myrthe
Gezellig omdat er een vanzelfsprekende saamhorigheid ontstaat als je met een handjevol leeftijdsgenoten op een reis bent die een gezamenlijke interesse en passie als verbindende factor heeft. Bijzonder omdat een historische plek als Athene, waar je in de schaduw van een olijfboom en met uitzicht op bergen waar goden leefden, niet alleen het gevoel krijgt dat je speech er meer toe doet, maar ook omdat samen met de wijn de verhalen en de poëzie rijkelijker vloeien.
— Maura
Eén van de vele dingen die ik geleerd heb, is hoe Plato dacht over onderwijs: in gesprek gaan met elkaar, een dialoog voeren, waarbij het uiteindelijke doel is ontdekken hoe te leven. Hier zit een verschil met de doorsnee manier van leren, waaronder ik kennis vergaren voor het bereiken van een doel buiten jezelf versta. Daar is niks mis mee, maar juist die extra stap, leren hoe je kennis gebruikt voor een doel binnen jezelf, is wat jou het meeste helpt om gelukkig te worden.
— Bas
 
 
 

Onderwijsvorm en toetsing

Voorbereidende opdracht; leescolleges waarin Plato’s Protagoras en Meno (integraal) en Aristoteles’ Retorica (passages) worden gelezen en behandeld; retorische workshops aan de hand van Thucydides’ De Peloponnesische oorlog (passages) en een aantal excursies. De toetsing bestaat uit een essay van 2000-2500 woorden en speechopdracht van maximaal 1000 woorden.

Studiemateriaal

  • Plato, Protagoras en Meno.

  • Aristoteles. Retorica.

  • Thucydides. De Peloponnesische oorlog.

  • Enkele artikelen.

Studenten dienen de voorgeschreven boeken voor aanvang van de cursus gelezen te hebben. Deze boeken dienen de studenten ook zelf mee te nemen naar Athene.

Studielast

5 ECTS (120 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt door het NIA een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Financiën

  • Er is een eigen bijdrage van EUR 300,-

  • De overige kosten worden grotendeels vergoed door een subsidie van het NIA (Nederlands Instituut te Athene).

  • Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in het NIA of in een nabijgelegen guest house. Hier is tevens gelegenheid zelfstandig maaltijden te bereiden.

  • Houd rekening met een bescheiden eigen bijdrage voor entrees en excursies.

Aanmelding en toelating

Het is nog niet mogelijk je aan te melden. Je kunt al wel je interesse kenbaar maken door contact op te nemen.