Als je het vliegveld uitstapt, treedt de zachte Russische nazomer je tegemoet. Sint Petersburg imponeert, met zijn gebouwen, met zijn geschiedenis, met zijn literaire rijkdom. Waar jij nu loopt, liep misschien Dostojevski in de maanden dat hij schreef aan zijn meesterwerk Misdaad en Straf. Toepasselijk, want daarvoor ben je gekomen, om je te verdiepen in de betekenis en het belang van dat beroemde boek. ’s Ochtends colleges in een mooie zaal van het Nederlands Instituut, ’s middags bezoeken aan de belangrijke musea of een gastcollege over Rusland. Terug op het vliegveld kijk je terug op een reis die behoort tot de kroonjuwelen van je studententijd.

Doelgroep

Gemotiveerde studenten (BA/MA). In deze cursus worden hoge eisen gesteld aan de student. De student moet bereid zijn de inspanning te leveren – zowel in de voorbereiding als tijdens de colleges – die noodzakelijk is om de cursus goed af te ronden. Het maximaal aantal deelnemers is 14.

Docenten

De lessen worden gegeven door Niko Schonebaum MA en Jordi Wiersma MA LLM en verscheidene Russische gastdocenten.

 
Niko Schonebaum MA

Niko Schonebaum MA

Jordi Wiersma MA LLM

Jordi Wiersma MA LLM

 

Data en organisatie

De cursus vindt plaats van woensdag 18 t/m donderdag 26 september 2019. De cursus wordt georganiseerd door Stichting Landmerk en het Nederlands Instituut Sint Petersburg.  

Misdaad en Straf.jpg

Studiemateriaal

Fjodor Dostojevski, Misdaad en Straf.

De docent zal citeren uit de vertaling van Lourens Reedijk, verschenen bij L.J. Veen Klassiek. Deelnemers dienen het boek in deze vertaling te hebben gelezen en mee te nemen naar Sint Petersburg.


Toetsing en ECTS

Het cijfer voor de cursus wordt gebaseerd op een schrijfopdracht van 4000 woorden, die aan het eind van de cursus wordt uitgedeeld en op 3 oktober 2019 ingeleverd dient te worden.

Stichting Landmerk en het Nederlands Instituut Sint Petersburg reiken bij succesvolle afronding een certificaat uit. Als studenten willen dat het vak meetelt binnen hun eigen curriculum dienen ze dat zelf met hun eigen studiecoördinator te regelen.

Kosten

Momenteel is Stichting Landmerk nog op zoek naar fondsen om de eigen bijdrage voor studenten te verlagen. De eigen bijdrage zal uiteindelijk tussen de € 300,- en de € 700,- uitkomen, inclusief verblijf, exclusief ticket. Tickets kosten tussen de € 200,- en de € 300,-

Aanmelding