Je staat op een beroemde brug. De ondergaande zon legt een rode gloed over de stad en een rivier stroomt onder je voeten door. Stond Dante hier te mijmeren toen hij als achtjarige jongen besloot om zijn leven te wijden aan het bezingen van de schoonheid van Beatrice? Liep Michelangelo hier op een avond op weg van huis naar zijn atelier? Misschien. Jij staat hier nu.

Je bent in Florence om je een lange week te verdiepen in de schoonheid van woorden en beelden die deze stad de wereld schonk. De week is als een brug van de wereld van alledag naar de wereld van tijdloze en troostrijke literatuur en kunst. Bouw hem stevig en je zult tot in de lengte van dagen van de ene naar de andere kant kunnen lopen: een brug voor het leven.

Data

Aankomst: 8 oktober 2019, 17.00 uur.
Vertrek: 16 oktober 2019, 10.00 uur.

Doelgroep

Gemotiveerde studenten (BA/MA). In deze cursus worden hoge eisen gesteld aan de student. De student moet bereid zijn de inspanning te leveren – zowel in de voorbereiding als tijdens de colleges – die noodzakelijk is om de cursus goed af te ronden.

Docenten

De lessen worden verzorgd door Niko Schonebaum MA (Stichting Landmerk en Erasmus University College) en Jordi Wiersma LLM MA (Stichting Landmerk en Universiteit Leiden) in samenwerking met verscheidene Florentijnse gastdocenten.

 
Niko Schonebaum

Niko Schonebaum

Jordi Wiersma

Jordi Wiersma

 

studiemateriaal

  • Dante Alighieri, De goddelijke komedie. De docent raadt aan om de vertaling van Frans van Dooren te lezen, die op bol.com te krijgen is.

  • Plato, Symposium.

  • Baldassar Castiglione, Het boek van de hoveling.

Studenten dienen (delen van) de voorgeschreven boeken voor aanvang van de cursus gelezen te hebben. Deze boeken dienen de studenten ook zelf mee te nemen naar Florence.

Programma

In de ochtend geven de docenten intensieve werk- en leescolleges over Dantes De goddelijke komedie. De middag is bedoeld om een “Renaissance”-ervaring te hebben aan de hand van Plato, Castiglione en speelse spreekoefeningen. Dit onderdeel vindt steeds plaats op aantrekkelijke plaatsen in en buiten Florence. Voorts zullen er ontmoetingen zijn met Nederlanders die in Florence leven en werken.

STUDIELAST

5 ECTS (120 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt door het NIKI een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

FINANCIËN

  • Er is een eigen bijdrage van EUR 450,-

  • De overige kosten worden grotendeels vergoed door Stichting Landmerk. Het NIKI stelt enkele faciliteiten kosteloos ter beschikking.

  • De maaltijden en tickets naar Florence zijn niet inbegrepen.

  • Houd verder rekening met een bescheiden eigen bijdrage voor openbaar vervoer, entrees bij musea en excursies.

LOCATIE

De studenten verblijven op het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI). Op deze plek zal ook een groot deel van de colleges plaatsvinden. Andere colleges zullen plaatsvinden in de stad op plekken die niets anders dan schoonheid uitstralen.

Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut.

Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut.

Toetsing

Het cijfer voor de cursus wordt gebaseerd op twee schrijfopdrachten van ieder 2500 woorden, die aan het eind van de cursus worden uitgedeeld en op 31 oktober 2019 ingeleverd dienen te worden.

Aanmelding

De officiële deadline voor aanmelding is verstreken, maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wil je nog mee, meld je dan zo snel mogelijk aan en dan proberen we het zo te regelen dat het gaat lukken.