Wat maakt een goed leven? Wat te denken van de goede samenleving? Op deze cruciale vragen valt van alles te zeggen. In deze cursus concentreren we ons op de vraag: wat is belangrijk voor mij, voor de ander? De antwoorden die we geven zijn onze waarden.

Docent
Prof. dr. Arjo Klamer

Kader
Gelukkig kunnen we tal van filosofen raadplegen in onze zoektocht naar onze waarden en daarmee naar wat het goede leven is en wat een goede samenleving. Te beginnen met Aristoteles. In zijn Ethica Nicomachea legt hij de basis voor wat we nu de deugdethiek noemen.  Wat maakt een goede vriendschap? Wanneer zijn we voortreffelijk in ons handelen? We spiegelen de ideeën van Aristoteles aan een reeks moderne teksten om uiteindelijk uit te komen op de persoonlijke vraag: wat is het goede leven voor mij en hoe zie ik de goede samenleving?

Te bestuderen literatuur
Aristoteles, Ethica Nichomachea, selecties
Thomas Aquinas, Summa Theologica, selecties
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations, selecties
Alasdair MacIntyre, After Virtue
Charles Taylor, Ethics of Authenticity en Sources of the Self, selecties
Deirdre McCloskey, Bourgeois Virtues
Arjo Klamer, Doing the Right Thing: a Value-based Economy
Thomas More, Utopia